Humörfilten 2014

Jag virkar en humörfilt inspirerad av Crochet mood blanket, som finns både på Facebook, Instagram och Ravelry (#crochetmoodblanket2014). Varje deltagare väljer själv sitt mönster och hur många rutor som ska göras. Vad färgerna står för gällande humör är också valfritt.

Alla mina rutor är virkade i Supersoft från Magasin Duett på virknål nr 2,5 mm. Flera utav mönstren har jag fått modifiera något för att varje ruta ska bli lika stor.

I januari virkade jag Bohemian Oasis från Garnstudios hemsida. Mönstret finns på svenska.


I februari virkade jag rutan Centerd square (nr 55) från boken 200 crochet blocks for bankets, throws and afghans. Ungefär samma mönster finns också HÄR som nummer 7. 
I mars virkade jag ännu en ruta från boken med 200 block, nr 189 Willow. 


I april så virkade jag rutan Begonia, nr 181 från boken. Ett liknande mönster finns HÄR som nummer 8.


I maj virkade jag en egen ruta. 
Gör fem luftmaskor och slut till en ring (eller gör en magisk ring som dras åt efter första varvet)
V 1: Virka fyra luftmaskor (=1 dubbelstolpe) samt 23 dubbelstolpar i ringen. Slut med en smygmaska och gör en smygmaska fram till ett mellanrum mellan två dubbelstolpar. 
V 2: Gör en luftmaska och en fastmaska i mellanrummet. Virka tre luftmaskor, hoppa över ett mellanrum och gör nästa fastmaska i nästa mellanrum. Gör sammanlagt 12 luftmaskbågar på varvet. Slut varvet med en smygmaska och gör en smygmaska fram till första luftmaskbågen. 
V 3: Gör 3 luftmaskor (=1 stolpe) samt fyra stolpar i första bågen, och sedan 5 stolpar i varje både. Varvet är totalt 60 stolpar. Slut med smygmaska. 
V 4: Gör 4 luftmaskor (=1 dubbelstolpe), 1 dubbelstolpe, 3 stolpar, 5 fastmaskor, 3 stolpar, 2 dubbelstolpar och 3 luftmaskor. Upprepa fyra gånger. Slut varvet. 
V 5: Sista varvet virkas stolpar i alla maskor på föregående varv samt 3 stolpar+3 luftmaskor+3stolpar i hörnen = 21 maskor på varje sida av rutan och 2 luftmaskor i hörnen.
Hur många rutor det blir vet jag inte men så här såg det ut när jag hade gjort 100 stycken.
När det massor av rutor, 152, och maj månads serie är komplett. 
Nu är det junis tur. Mönstret heter Sunshine lace och är nr 64 i boken 200 crochet blocks for blankets, throws and afghans.

Med juni månads slut har ett halvt år gått och 181 rutor är virkade.

I juli virkar jag efter mönstret Big round, nr 173, i boken 200 crochet blocks för blankets, throws and afghans.
Augustirutan är ett eget mönster.
Börja med att göra en magisk ring (eller 6 lm som sluts till en ring).
Varv 1: Gör 12 fm om ringen. Slut varje varv med en sm.
V 2: Börja med att göra 1 lm och 1 fm i första m. *Gör 10 lm, hoppa över 2 m i föregående varv och gör 1 fm i den tredje* 3 gånger.
V 3: *Gör 5 fm, 3 lm, 5 fm i varje båge* 4 gånger.
V 4: Börja varvet med 1 lm och 1 fm. *Gör 4 lm. I hörnet virkas 2 fm, 2 lm, 2 fm och mitt på sidan 1 fm* 4 gånger.
V 5: I varje stor lm-båge görs 5 stolpar och i varje hörn görs 2 st, 2 lm, 2 st

V 6: Sista varvet påbörjas mitt på en sida. Börja med 3 lm (= 1 st) och därfefter 1 st i varje m fram till hörnet. I hörnet virkas 3 st, 3 lm, 3 st. Virka 15 st ( 1 i varje m från varvet under samt 2 i mittmaskan på sidan). Varje sida ska bestå av 21 st inklusive 3 + 3 hörnstolpar. Slut varvet med sm och fäst tråden.
Septembermånad och nytt mönster på dagens ruta.
Den här gången är det blocket Starflower (nr 71) från boken 200 crochet blocks for blankets, throws and afghans av Jan Eaton.

I oktober virkar jag blocket Gothic square (nr 94) från boken 200 blocks.

I november blev det ett eget mönster.

Gör en ring av 4 lm.
Varv 1: 16 fm i ringen. (Det blir trångt men det går.)
Varv 2: *1 st i varannan m, 3 lm* 8 gånger
Varv 3:*I varje båge gör 1 fm, 1 halvstolpe, 1 st, 1 halvst, 1 fm* 8 gånger.
Varv 4:*1 fm i fm från föregående varv. 5 lm, 1 fm i nästa fm från föregående varv (hoppa över 1 hst, 1 st, 1 hst). 7 lm. 1 fm i nästa fm från föregående varv. 5 lm. 1 fm i nästa fm från föregående varv (hoppa över 1 hst, 1 st, 1 hst). 2 lm.* 4 gånger.
Varv 5: Gör 4 st i varje båge om 5 fm. Gör 4 st+3 lm+4 st i varje både om 7 lm. Gör 3 st i varje båge om 2 lm. Totalt 19 st per sida
Varv 6: 1 fm i varje st längs sidorna samt 1 fm+3 lm+1 fm i varje hörn. Totalt 21 fm per sida.

Jag hoppas den är begriplig trots att jag uteslutit hur man börjar och avslutar varje varv.