17 mars 2017

Du duger

Somliga dagar är mest så här; fötterna högt och en stickning i knäet.
Jag tänker på Bob Hanssons ord "Här ligger jag och duger" och det gör jag. Jag duger alla dagar, även de som jag inte gör något särskilt. 
Det gör du också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar